1.
Artan Ok M. Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasım-İnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978-625-6957-67-1. ABKED [Internet]. 2024 Jun. 27 [cited 2024 Jul. 25];(29):219-25. Available from: https://abked.de/index.php/abked/article/view/459