1.
Ersal M. Şahin, Elif (2023). Alevilikte Yol ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7. ABKED [Internet]. 2023 Dec. 30 [cited 2024 Jul. 14];(28):286-91. Available from: https://abked.de/index.php/abked/article/view/437