Salman, Cemal. ““Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir ‘Var Olma’ Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1 (December 1, 2009): 225–243. Accessed June 23, 2024. https://abked.de/index.php/abked/article/view/187.