Akın, E. “Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022)”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 27, July 2023, pp. 234-55, doi:10.24082/2023.abked.412.