Bozkurt, M. “İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi Ve Sonrası Kızılbaşlık”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 24, Dec. 2021, pp. 216-20, doi:10.24082/2021.abked.345.