Erseven, İlhan C. “Doğu Trakya’da Aleviler Ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk Ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 21, June 2020, pp. 275-86, doi:10.24082/2020.abked.283.