Salman, Özcan. “Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini Ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 18, Dec. 2018, pp. 379-88, https://abked.de/index.php/abked/article/view/189.