Salman, C. ““Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir ‘Var Olma’ Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1, Dec. 2009, pp. 225-43, doi:10.24082/abked.2009.01.013.