Yaman, A. “Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1, Dec. 2009, pp. 133-41, doi:10.24082/abked.2009.01.008.