Yalçın, A. “Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan Ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1, Dec. 2009, pp. 1-15, doi:10.24082/abked.2009.01.001.