[1]
M. Bozkurt, “İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi ve Sonrası Kızılbaşlık”, ABKED, no. 24, pp. 216–220, Dec. 2021.