[1]
C. Salman, ““Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir ‘Var Olma’ Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı”, ABKED, no. 1, pp. 225–243, Dec. 2009.