[1]
A. Yaman, “Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı”, ABKED, no. 1, pp. 133–141, Dec. 2009.