[1]
A. Yalçın, “Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler”, ABKED, no. 1, pp. 1–15, Dec. 2009.