Akın, E. (2023) “Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022)”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (27), pp. 234–255. doi: 10.24082/2023.abked.412.