Artan, M. (2022) “Ali Yaman (2022). Şah-ı Merdan’a Talip Olanlar: Kızılbaşlar Aleviler Bektaşiler (Temel Bilgiler)”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (25), pp. 184–191. doi: 10.24082/2022.abked.366.