Bozkurt, M. (2021) “İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi ve Sonrası Kızılbaşlık”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (24), pp. 216–220. doi: 10.24082/2021.abked.345.