Erseven, İlhan C. (2020) “Doğu Trakya’da Aleviler ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, 0(21), pp. 275-286. doi: 10.24082/2020.abked.283.