Salman, Özcan (2018) “Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, 0(18), pp. 379-388. Available at: https://abked.de/index.php/abked/article/view/189 (Accessed: 21May2019).