Küçükcan, İlyas (2009) “Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Velî Bağlantısı Ve Günümüze Yansımaları”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, 0(1), pp. 247-253. doi: 10.24082/abked.2009.01.014.