Salman, C. (2009) ““Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir ‘Var Olma’ Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), pp. 225–243. doi: 10.24082/abked.2009.01.013.