Yaman, A. (2009) “Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), pp. 133–141. doi: 10.24082/abked.2009.01.008.