Onat, H. (2009) “Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, 0(1), pp. 18-31. doi: 10.24082/abked.2009.01.002.