Yalçın, A. (2009) “Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler”, Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), pp. 1–15. doi: 10.24082/abked.2009.01.001.