Akın, Erdem. 2023. “Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022)”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 27 (July):234-55. https://doi.org/10.24082/2023.abked.412.