Bozkurt, Mehmet. 2021. “İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi Ve Sonrası Kızılbaşlık”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 24 (December):216-20. https://doi.org/10.24082/2021.abked.345.