Erseven, İlhan Cem. 2020. “Doğu Trakya’da Aleviler Ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk Ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 21 (June), 275-86. https://doi.org/10.24082/2020.abked.283.