Salman, Özcan. 2018. “Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini Ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 18 (December), 379-88. https://abked.de/index.php/abked/article/view/189.