Salman, Cemal. 2009. ““Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir ‘Var Olma’ Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1 (December):225-43. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.013.