Yaman, Ali. 2009. “Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1 (December):133-41. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.008.