Yalçın, Alemdar. 2009. “Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan Ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler”. Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 1 (December):1-15. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.001.