ARTAN OK, M. Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasım-İnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 sayfa ISBN: 978-625-6957-67-1. Journal of Alevism-Bektashism Studies, [S. l.], n. 29, p. 219–225, 2024. DOI: 10.24082/2024.abked.459. Disponível em: https://abked.de/index.php/abked/article/view/459. Acesso em: 25 jul. 2024.