ERSAL, M. Şahin, Elif (2023). Alevilikte Yol ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7. Journal of Alevism-Bektashism Studies, [S. l.], n. 28, p. 286–291, 2023. DOI: 10.24082/2023.abked.437. Disponível em: https://abked.de/index.php/abked/article/view/437. Acesso em: 16 jul. 2024.