BOZKURT, M. İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi ve Sonrası Kızılbaşlık. Journal of Alevism-Bektashism Studies, n. 24, p. 216-220, 30 dez. 2021.