ERSEVEN, İLHAN C. Doğu Trakya’da Aleviler ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri. Journal of Alevism-Bektashism Studies, n. 21, p. 275-286, 25 jun. 2020.