SALMAN, ÖZCAN. Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. Journal of Alevism-Bektashism Studies, n. 18, p. 379-388, 24 dez. 2018.