ONAT, H. Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlaminda Alevîlik- Bektaşîlikle İlgili Kimlik Tartişmalari Üzerine. Journal of Alevism-Bektashism Studies, n. 1, p. 18-31, 1 dez. 2009.