Göçer, Z. (2024). Garnett, Lucy Mary Jane (2010). Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar (Çev. Hanife Öz) İstanbul: Dergâh Yayınları. ISBN: 978-975-995-844-2. 164 sayfa. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (29), 237–241. https://doi.org/10.24082/2024.abked.448