Ersal, M. (2023). Şahin, Elif (2023). Alevilikte Yol ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (28), 286–291. https://doi.org/10.24082/2023.abked.437