Akın, E. (2023). Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-17 Eylül 2022). Journal of Alevism-Bektashism Studies, (27), 234–255. https://doi.org/10.24082/2023.abked.412