Artan, M. (2022). Ali Yaman (2022). Şah-ı Merdan’a Talip Olanlar: Kızılbaşlar Aleviler Bektaşiler (Temel Bilgiler). Journal of Alevism-Bektashism Studies, (25), 184–191. https://doi.org/10.24082/2022.abked.366