Bozkurt, M. (2021). İlgar Baharlu (2021). Şah’ın Bahçesinde: Şah İsmail Öncesi ve Sonrası Kızılbaşlık. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (24), 216–220. https://doi.org/10.24082/2021.abked.345