Erseven, İlhan C. (2020). Doğu Trakya’da Aleviler ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (21), 275-286. Retrieved from https://abked.de/index.php/abked/article/view/283