Erseven, İlhan C. (2020). Doğu Trakya’da Aleviler ve Bektaşiler: Babaeski’de Sarı Saltuk ve Havsa’da Arız Baba Tekkeleri. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (21), 275-286. https://doi.org/10.24082/2020.abked.283