Salman, Özcan. (2018). Ayfer Karakaya-Stump (2015). Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (18), 379-388. Retrieved from https://abked.de/index.php/abked/article/view/189