Küçükcan, İlyas. (2009). Tarihsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi - Hacı Bektaş Velî Bağlantısı Ve Günümüze Yansımaları. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), 247-253. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.014