Salman, C. (2009). “Evrensel Düşünce” Ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir “Var Olma” Çabası: Kentlileşen Alevîliğin Kültürel Kimlik Arayışı. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), 225–243. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.013