Yaman, A. (2009). Alevî-Bektaşîlerde Dinî Kodifikasyon Sorunu Ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), 133–141. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.008