Yalçın, A. (2009). Anadolu Alevîliğinin Başlangiç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnehir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler. Journal of Alevism-Bektashism Studies, (1), 1–15. https://doi.org/10.24082/abked.2009.01.001