(1)
Artan Ok, M. Baharlu, İlgar (2023). “Arznâme” Ve “Hulâsatü’t-tevârîh” Eserlerinde Akkoyunlu Ve Safevi Ordularının Resmigeçitleri (Çeviri-Tıpkıbasım-İnceleme) Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 162 Sayfa ISBN: 978-625-6957-67-1. ABKED 2024, 219-225.