(1)
Göçer, Z. Garnett, Lucy Mary Jane (2010). Osmanlı Toplumunda Dervişler Ve Abdallar (Çev. Hanife Öz) İstanbul: Dergâh Yayınları. ISBN: 978-975-995-844-2. 164 Sayfa. ABKED 2024, 237-241.